Greta Thunberg med koronakampanje for Unicef

Saman med danske NGO Human Act har den unge klimaaktivisten starta støttekampanje for UNICEF sitt arbeid for barn i koronakrisa.

– Som klimakrisa er koronavirus-pandemien ei krise for barnerettane. Det vil påverka alle barn, både no og på lengre sikt, men sårbare grupper vil bli mest råka. Eg ber alle om å bli med meg i å støtte UNICEF sitt viktige arbeid for å redda barns liv, beskytte helsa og halde fram utdanning, seier Greta Thunberg (17) i ei pressemelding.

Den svenske klimaaktivisten lanserte torsdag kampanjen for å støtte UNICEF sitt arbeid barn etter konsekvensane frå Covid-19.

Dette inkluderer mellom anna:

  • matmangel
  • eit pressa helsevesen
  • vald
  • tapt utdanning