Sommar-OL kan bli utsatt eller bli droppa

På grunn av koronaviruset kan det bli aktuelt å utsette OL mot slutten av året.

I år er sommar-OL i Tokyo, i Japan.

I desse koronatider er det blitt satt spørsmål om det er forsvarleg å gjennomføre OL.

Dersom Japan ikkje greier å avvikle leikane innan 2020, misser dei retten til å arrangere OL.

Japanarane må derfor fatte ei endeleg avgjersle innan mai.

Ministeren, Seiko Hashimoto, seier at dei vil gjere alt dei kan for at OL går som planlagt.

Etter planen skal OL starte i Tokyo 24. juli og vare til 9. august.