– I framtida trur eg jorda er endå nydelegare

Nasteho skreiv denne teksten i ei skrivekonkurranse vi hadde for ei tid tilbake.

I framtida blir skuleklassane delt inn i jente- og guteklassar, og me kjem til å bruke endå meir datamaskinar, telefonar og andre nye maskinar.

Eg trur at me kjem til å spise plantar, og dyr som slangar og larvar.

I framtida trur eg at jorda er endå nydelegare enn no, og at folk kjem til å vere endå høgare. 

Kan hende Dinosaurane også kjem tilbake og det kjem til å vera monster på jorda. 

Det kjem også til å vera robotar i alle klassar. 

I framtida kjem me til å lære meir om artane og det som er viktig å lære om dyr og planter.