Sjå på kartet kvar det er klimastreik

Her kan du sjå kvar i Noreg det er streik 30. august. Kartet blir oppdatert undervegs.