Vil innføre maksgrense på koffeininnhald

Mattilsynet meiner at ein lovpålagt aldersgrense på energidrikke er for streng. Dei ønskjer å innføre ei maksimumsgrense for koffeininnhald.

Grunnen til dette er fordi det er veldig mange unge som får i seg altfor store mengder med koffein i løpet av ein dag.

Kor ofte drikk du energidrikk?

Kor ofte drikk du energidrikk?

Kvar dag142
Litt kvar veke56
Sjeldan67
Aldri152
Veit ikkje15
Svar totalt: 432