Korleis kan vi redde insekta?

Nesten halvparten av verdas insektartar er truga, og kan bli utrydda.

Vi menneska må slutte å bruke midla på åkrane som insekta ikkje tåler.

Vi veit at det er ein klar samanheng mellom insekta si forsvinning og vår ukritiske bruk av giftstoff, seier Geir Søli til ung.forskning.no

Traktor

Landbruket verst på mikroplastutslepp

Brorparten av all mikroplasten som endar opp i naturen, kjem frå landbruket, viser ei kartlegging som EUs kjemikaliebyrå (ECHA) har gjort. No vil EU-kontoret forby mikroplast i både gjødsel, kosmetikk og vaskemiddel.