Klarer dei å danne fleirtalsregjering?

Dei fire partia forhandlar om ei borgarleg fleirtalsregjering.

Blir KrF med i regjeringa?

Dagens regjering består av Høgre, Framstegspartiet og Venstre. No er Kristeleg folkeparti (KrF) med i forhandling om å gå inn i regjeringa og lage ei fleirtalsregjering.

Med fleirtalsregjering meinar vi at regjeringa får fleirtalet av dei sitjande på Stortinget.

Lettare å gjennomføre politikken

Stortinget består av 169 representantar frå alle partia som har vorte stemt inn.

Regjeringa er også blant dei 169 som sit på Stortinget.

Om Erna Solberg får KrF i regjeringa, vil ho automatisk få ei fleirtalsregjering.

På den måten er det lettare å gjennomføre politikken som regjeringa legg fram.

Alt regjeringa legg fram skal godkjennast av Stortinget.