Ny regjering vernar Lofoten og avviklar pelsdyrnæringa

Høgre, Framstegspartiet og Venstre er blitt samde om å danna ei ny regjering saman.

Stoppar utvinning av Olje og gass

Eitt av punkta partia er blitt samde om, er å ikkje opna havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja for leiting eller utvinning av olje og gass i denne stortingsperioden. Også Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefelta skal enn så lenge vernast mot oljeaktivitet.

Forbyr pelsdyroppdrett

Ei anna, kanskje meir overraskande nyhende er at regjeringa lovar å gjennomføra ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa. Eksisterande pelsdyrfarmar skal få sju år på seg før dei må stengja dørene. Dei skal også få økonomisk kompensasjon, lovar regjeringa.