Ammebank i India

I India vert 25 % av barna født for tidleg. Desse mødrene har ikkje nok mjølk å gi.

No har mødrer som har meir mjølk til overs fått jobb på sjukehuset i ein slags ammefabrikk, for å hjelpe andre barn å overleve.