Les-ei-bok-dagen

Dette er ikkje Verdas bokdag som er 23. april, men ein uoffisiell markering.

På denne dagen, 6. september, blir ein oppfordra til å lese ei bok.

Korleis kan du feire?

Du kan be læreren om å få gå på biblioteket for å låne ei bok. Kanskje de kan skrive bokmeldingar?

Les ei bok heime på favorittplassen din.

Kanskje det passar å lese ei bok der du aldri har lese bok før. På loftet, i eit tre, eller under eit bord?