Ein ny måte å bruke Lego på

Legofigurar har perfekte hender til å halde ladekablar. Dei små heltane dukkar opp på fleire og fleire kontor på sosiale medium etter at ein forskar fekk nok av lause kablar.

Forskaren Rebecca Shapiro kom på ein smart idé då ho sat på kontoret med altfor mange kablar som ho ikkje hadde kontroll på. Legofigurane har perfekte hender til å halde fast kablar på.

Her er ein video med mange forskjellige måtar å bruke Lego på.