Desse barna har forstått det!

8. mars er kvinnedagen. Denne dagen markerer vi kvinner sin rett til likestilling.

Filmen er laga av Finansforbundet. Filmen skal få oss til å forstå kvifor det er viktig med likestilling.