Cirka ein million nordmenn meiner me ikkje treng kvinnedagen 

Éin av fem nordmenn, rundt ein million personar, meiner at me ikkje treng kvinnedagen. 

Det viser ei undersøking frå Respons Analyse, ifølgje Nettavisen.

Berre 9 prosent av dei som meiner dette er kvinner.

Treng me kvinnedagen?

Treng me kvinnedagen?

Ja25
Nei12
Veit ikkje3
Svar totalt: 40