Dennis Vareide vann

Dennis saktøkte ein annan YouTubar for ærekrenking. I dag vann han i retten.

Dennis fekk skuldningar mot seg som var svært alvorlege. Dette ville ikkje Dennis finne seg i, og bestemde seg for å saksøke YouTubaren.

I dag vart det bestemd at YouTubaren må betale Dennis 50.000 kroner i erstatning.

Dennis gjorde dette for å vise at det går ei grense på kva ein kan seie om andre på nettet.