SJÅ VIDEO: Divisjon : deling

Her kan du sjå korleis ein deler eit stort tal.