SJÅ VIDEO: Addisjon + pluss

Her kan du sjå korleis ein plussar saman to tall med tre siffer.