Grunnform i ril

Ril har vore dansa her i landet i alle fall sidan slutten av 1700-talet. Både dansenamnet ril og dei danseformene som er knytte til det, ser ut til å vere ein fellestradisjon for Dei britiske øyane og Noreg.

Produsent og regi: Halldis Folkedal/Noregs Ungdomslag
Fotograf og regi: Jørn Nyseth Ranum
Pedagog, regi og musikar: Vegar Vårdal
Pedagog og regi: Trine Sjølyst
B-fotograf: Lukasz Zamaro
Lyd: Håvard Halden Sethre
Klipp: Nicolai C. Stigar

LES FAKTALUKK FAKTA

Noreg har mange riltradisjonar. I denne filmen viser me grunnform i ril, måtar du kan improvisera i ril på og korleis du kan læra deg å gå i kjede. På Folkepedia vil det koma mange tradisjonelle rilar etterkvart.

Takk til dansarar frå Norsk folkemuseums dansegruppe, BULder og brak/BUL Oslo og BUL Sarpsborg!

GRUNNFORM MED GÅSTEG

GRUNNFORM MED RILSTEG

MOTIV I FRILEIKEN

MOTIV I FRILEIKEN

Sjå meir om ril på Folkepedia.no!

Fleire dansefilmar i folkedans finn de på folkepedia.no.