Plast

MYKJE SØPPEL: Kaja Nyland (!4) og andre miljøagenter på strandrydding – Det er mykje plast langs norske strender. Nokon må plukke det opp!, seier Kaja. FOTO: Miljøagentene/Melisa Fajkovic

Har du vorte flinkare til å plukke og sortere plast?

Har du vorte flinkare til å plukke og sortere plast?

Ja18
Nei52
Vei ikkje3
Kan bli flinkare4
Prøver å bli betre2
Er flinkast i familien4
Svar totalt: 83
mm
Tysdag 12. juni 2018

AKTUELLE POOL