Plast

MYKJE SØPPEL: Kaja Nyland (!4) og andre miljøagenter på strandrydding – Det er mykje plast langs norske strender. Nokon må plukke det opp!, seier Kaja. FOTO: Miljøagentene/Melisa Fajkovic

Har du vorte flinkare til å plukke og sortere plast?

Har du vorte flinkare til å plukke og sortere plast?

Ja19
Nei52
Vei ikkje3
Kan bli flinkare5
Prøver å bli betre5
Er flinkast i familien5
Svar totalt: 89
identicon
Tysdag 12. juni 2018

AKTUELLE POOL