OL i Noreg

Unge er mest positive til OL i Noreg (Foto: Cathrine Dokken, UngdomsOL 2016)

Fire av ti under 30 år meiner Noreg bør søkja om eit nytt OL. Kva tenkjer du?

Fire av ti under 30 år meiner Noreg bør søkja om eit nytt OL. Kva tenkjer du?

Ja til OL58
Det har vi råd til1
Nei til OL57
Det kostar altfor mykje5
Veit ikkje6
Svar totalt: 127
identicon
Onsdag 6. mars 2019

AKTUELLE POOL