OL i Noreg

Unge er mest positive til OL i Noreg (Foto: Cathrine Dokken, UngdomsOL 2016)

Fire av ti under 30 år meiner Noreg bør søkja om eit nytt OL. Kva tenkjer du?

Fire av ti under 30 år meiner Noreg bør søkja om eit nytt OL. Kva tenkjer du?

Ja til OL46
Det har vi råd til1
Nei til OL4
Det kostar altfor mykje3
Veit ikkje4
Svar totalt: 58
identicon
Onsdag 6. mars 2019

AKTUELLE POOL

Bilbelte på bussen

Er det montert bilbelte i bussen er det lovpålagt å bruke det. Færre unge meiner det er akseptert å droppe beltet i buss, viser ei...