Bør Disney bruka fleire dialektar?

Bør Disney sleppa til fleire dialektar i filmen Frost 2?

Bør Disney sleppa til fleire dialektar i filmen Frost 2?

Eg vil høyra dialekta mi!40
Ok med berre Oslo-dialekt13
Eg vil høyra fleire dialektar!28
Veit ikkje69
Svar totalt: 150
identicon
Onsdag 6. mars 2019

AKTUELLE POOL