Ukraina får senda korn trygt ut av landet

Ukraina og Russland er samde om å forlengja kornavtalen i to månader framover.

Avtalen lar Ukraina eksportera korn over Svartehavet utan frykt for angrep frå russiske styrkar. Tyrkia og FN står bak forhandlingane om avtalen, skriv NRK.

Ukraina og Russland er begge blant dei største kornprodusentane i verda. Kornavtalen er svært viktig for matvaretryggleiken i verda. Den vart første gong inngått i fjor sommar, og har vorte forlengt fleire gongar.

Det var NTB som fyrst omtala saka.