Ein kunstnar skal selja blodige kopiar av prins Harry si bok

Kunstnaren Andrei Molodkin vil selge 25 kopiar av prins Harry si bok «Spare» tilklint i blod. Det gjer kunstnaren fordi prinsen har fortalt at han drap 25 personar då han var i militæret i Afghanistan.

Kunstprosjektet har fått namnet «blood money». Det betyr blodpengar på norsk. Blodet på bøkene har kunstnaren fått frå afghanarar som har donert blod. Bøkene vil bli selde til ein blodpris på 8000 pund stykket. Det er cirka 104.000 norske kroner. Inntektene frå salet skal donerast til afghanske velgjerdsorganisasjonar.

Kunstnaren planlegg å leggja dei blodige bøkene til sals 2. mai. Det er fire dagar før kong Charles blir krona til konge i Storbritannia, skriv Sky News.