CO₂-nivået i atmosfæren har passert ei dramatisk grense

2022 er det første året der nivået av CO₂ i atmosfæren er meir enn 50 prosent høgare enn det var i førindustriell tid.

Førindustriell tid betyr perioden før industrialiseringa skaut fart på slutten av 1700- og starten av 1800-talet. Industrialisering betyr at maskinar blei tatt i bruk i staden for at folk nytta eigen kropp som arbeidskraft.

Også mengda metan i atmosfæren auka kraftig i 2022 og nådde nye nivå. Metan er ein kraftigare drivhusgass enn CO₂, men blir broten ned og forsvinn langt raskare, skriv NRK.

GIF: Giphy.com