Skipar felles nordisk luftvåpen

Leiarane for dei nordiske luftstyrkane signerte ei erklæring om skiping av eit felles luftvåpen.

Nordic Air Commanders Intent-dokumentet vart signert på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland i nærvær av NATO-kommandoen. Signeringa betyr at dei nordiske landa skal samarbeida om å rusta opp forsvarsstyrkane sine.

Sidan Russlands invasjon av Ukraina har dei nordiske landa oppdatert beredskapen i luftstyrkane sine.

Sverige og Finland søkte i 2022 om å bli med i NATO. Danmark har kjøpt 27 moderne F-35 jagarfly, Finland – 64 slike fly, og Noreg – 52. I tillegg vil Sverige ta 60 nye Gripen E-fly.

– Det nordiske luftforsvaret vil vera ein kraftig styrke som skal verka avskrekkande, seier Rolf Folland, som er sjef for det norske luftforsvaret.