Slik kunne det norske flagget sett ut

Vi kjenner flagget vårt med det mørkeblå korset, dei kvite kantane og den mørkeraude botnen. Men korleis såg forslaga på dei andre flagga ut, då Stortinget i 1821 skulle velje det norske flagget?

Det norske flagget blei utforma av Fredrik Meltzer og vedteke av Strotinget 17. mai i 1821.

I 1899 blei det lov å bruke flagget slik vi kjenner det, men etter unionsoppløysinga i 1905 blei dette det offisielle norske flagget.

Her er nokre av forslaga som Stortinget valde mellom.

Forslag nummer 1

Flaggforslag nr. 1, frå Stortingets flaggkomité. Forslaget bygde på forslag nr. 12 frå Grimstad, men med tilføyelse av fem gule stjerner i fjerde felt. Stjernene skulle symbolisere den kyrkjelege inndelinga av Noreg i fem bispedømme. Dokument frå Stortingets arkiv.

Forslag nummer 2

Flaggforslag nr. 2. Dokument frå Stortingets arkiv.

Forslag nummer 3

Forslag nr. 3 av Fredrik Meltzer som blei vedteke som Noreg nye flagg. Dokument frå Stortingets arkiver.

Forslag nummer 6

Flaggforslag nr. 6. Dokument frå Stortingets arkiv.

Forslag nummer 7

Flaggforslag nr. 7, frå Gabriel S. Kielland i Stavanger. Dokument frå Stortingets arkiver.

Forslag nummer 8

Flaggforslag nr. 8, frå Christian Magnus Falsen. Dokument frå Stortingets arkiver.

Forslag nummer 10

Flaggforslag nr. 10. Dokument frå Stortingets arkiver.

Likar du det norske flagget?

Likar du det norske flagget?

Ja...44
Jaaaaaaaa!!!79
Nei...3
Næheeeei!12
Veit ikkje..4
Finst finare, liksom24
Svar totalt: 166