Har teke bilete av insekthjernar

For fyrste gong har forskarar klart å ta bilete av hjernane til små bananfloger.

Forskarar ved Cambridge University og Johns Hopkins University har klart å ta bilete av bananflugelarver for å laga eit veldig detaljrikt kart, skriv Smithsonian Magazine.

Ei bananflugelarve er veldig liten, og har ein hjerne på storleik med eit saltkorn.

Nærbilete av ei bananfloge.
Ei vaksen bananfluge er berre eit par millimeter lang. Foto: Martin Cooper / Flickr

Det tok 12 år å kartlegga alle dei 3000 nervecellene og nesten 550 000 forbindingar i flugene sine hjernar.

Til no har det berre vore laga sånne kart for tre andre insekt, forskarane seier dette er eit stort framsteg.

Les meir: Fleire hundre nye insekt er oppdaga i Noreg

Les også: Forskarar skal forvandla insekt til videodronar