Seks nye galaksar er oppdaga

Astronomar har ved hjelp av James Webb-teleskopet oppdaga seks nye galaksar.

Galaksane vart danna mellom 540 til 770 millionar år etter Big Bang, altså for omtrent 13 milliardar år sidan, skriv NRK.

LES MEIR: Utruleg nytt bilde av Melkeveien

Dei seks galaksane er på storleik med vår eigen galakse, Melekeveien, men er 30 gonger meir tettpakka ei jordas solsystem.

Det var tidsskriftet Nature som først omtala saka.

LES OGSÅ: Kan ein asteroide treffa jorda?

LES OGSÅ: Kva er eit asteroidebelte?