Ei jente pyntar ei ku for eit motesjov for ei hinduistisk feiring av slutten på hausten i Bangalore, India. Foto: NTB, AP Photo/Aijaz Rahi

Valentinsdagen feirast 14. februar, då er det mange som gjev spesiell merksemd til kjærastane sine. I vestlege land feirast valentinsdagen gjerne med ei gåve eller eit fint kort, men i India oppmodar regjeringa til å setja ekstra pris på kyr.

Dette året ber den indiske regjeringa alle om å gå ut og klemma ei ku for å feira valentinsdagen, ifølgje The Guardian.

Dette gjer dei fordi valentinsdagen opphaveleg var ein kristen merkedag i vestlege land og feirast med vestlege tradisjonar, så India ønskjer å knyta dagen tettare mot den indiske kulturarven.

I India er meir enn 3 av 4 innbyggjarar hinduar og kyr sjåast på som heilage i hinduismen. Landet har derfor erklært 14. februar for å vera ku-klemmedagen.

Den indiske regjeringa synst det er dumt at valentinsdagen dei siste åra har handla så mykje om store reklamekampanjar som pressar folk til å kjøpa blomar, bamsar og hjarteforma gåver til sine kjære.

Målet med kampanjen skal vera å fjerna kjøpepresset og å heller setja pris på den hinduistiske trua, og å klemma ei ku.