Kunstig intelligens kan gjere det lettare å jukse på skulen

Lærarar fryktar at det vert lettare å jukse på eksamen og i eige skulearbeid med program som «ChatGPT».

Kunstig intelligens vert smartare og smartare. Det er årevis sidan «Siri» og «Alexa» vart vanlege taleassistentar på mobiltelefonar og smarthøgtalarar, men dei vert nok mest brukt til enkle operasjonar som å spele av musikk og lage påminningar.

I det siste har det derimot kome fleire avanserte verktøy på internett, og nokre er tilgjengelege for alle. Til dømes var det mange som laga animerte bilete av seg sjølve med appen Lensa AI tidlegare i vinter. Men fleire åtvara mot å bruke appen.

No har eit nytt program dukka opp, med namnet «ChatGPT». Dette er eit avansert program som mellom anna kan analysere dikt og produsere tekstar, også på norsk. 

– Kan gjere elevar late og dumme

Lærarar er bekymra for at dette programmet kan gjere det lettare for elevar å jukse når dei skal skrive eigne oppgåver eller ha eksamen.

Landslaget for norskundervisning har sendt inn eit brev til politikarane på Stortinget der dei skriv at dei er bekymra for at programmet trugar skrive- og leseferdigheitene til elevane. Dei meiner dessutan det kan gå utover demokratiet og utvikling av kunnskap og nye idéar.

Eirik Vassenden, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, seier til NRK at programmet kan gjere elevar late og dumme.


Les også: Kjem robotane til å ta over verda?

Jobbar med robotar: Pierre jobbar mest med språkteknologi, som er ein del av kunstig intelligens. Det å laga program som kan tale, synest han er spennande. – Eg har mellom anna jobba med snakkande robotar, der den kan ta imot beskjedar og gjera ei oppgåve. Dette er veldig komplisert, men me ser at teknologien gradvis blir betre, og at den kan hjelpa mange, seier han. Foto: Norsk Regnesentral