Denne vekeløna er vanlegast i Noreg

Det mest vanlege er at ein får meir dess eldre ein er, og dess meir ein bidrar.

Det varierer ganske mykje kor mykje barn får i vekepengar. Og nokon får ikkje vekepengar i det heile tatt, eller berre éin gong i månaden eller når ein har behov.

YouGov har spurt foreldre kva dei gjev, og har funne at det mest vanlege er å gi dette:

Under 7 år: 40 kroner
7-9 år: 50 kroner
10-13 år: 100 kroner
14-16 år: 150 kroner
Men det er vanleg at nokon får litt mindre og nokon meir.

Får du vekepengar? Kor mykje får du?

Får du vekepengar? Kor mykje får du?

Eg får ikkje99
Mindre enn 50 kroner10
50 kroner37
Meir enn 50 kroner83
Svar totalt: 229