Kviss: Kven har stemma i filmen?

Sjekk kor god du er på norske stemmer i teiknefilmar.

Kanskje har du brukt mykje tid til å sjå på filmar i løpet av dei siste to åra med pandemi. Men du har kanskje ikkje tenkt like mykje på kven som har dei norske stemmene til karakterane i filmen?

Her er uansett ein kviss der du kan sjekka kor god du er på norske stemmer i filmar:

Resultat:  

Vurdering: