KVISS: Kva hende i veke 37?

Resultat:  

Vurdering: