Kor mykje kan du om fotball-VM for kvinner?

Verdsmeisterskapet i fotball er godt i gang. Test kva du veit om turneringa!

Resultat:  

Vurdering:  

Denne kvissen blei først publisert på Framtida.no, som er Framtida Junior si søsteravis.