Meining: For lite seksualundervising på skulen

Eg meiner det er alt for lite seksualundervisning på skulen, skriv Bjørnar i dette meiningsinnlegget.

Dette er eit veldig viktig tema og lære om. Me må få meir opplæring i korleis me skal oppføre oss innan seksuelt språk slik at det ikkje skal vere nedverdigande.

Me treng og meir kunnskap om seksuelle sjukdommar. Pluss at både jenter og gutar, men spesielt jenter, blir tråkka på seksuelt.

Eg trur det blir betre visst me får lære meir om det.

Har du noko på hjarta? Send det til oss på framtidajunior@gmail.com.