Sommaren i fjor var rekordvarm i Europa

Europa hadde rekordvarme i 2021. Både den varmaste dagen og den varmaste sommaren nokosinne vart registrert.

Sommaren i fjor var omtrent ei grad høgare enn snittet dei siste 30 åra.

– Me står ovanfor mange utfordringar, seier Mauro Facchini, som har leidd arbeidet med den nye rapporten frå EUs klimaovervakingsteneste Copernicus.

Han konkluderer med at det hastar å kutta i klimagassutsleppa og unngå ytterlegare oppvarming, skriv NRK.

GIF: Giphy.com

Temperaturen skaut fart

Medan temperaturen til jorda var nesten 1,2 grader over førindustrielt nivå i fjor, var temperaturstigninga i Europa på meir enn 2 grader.

Førindustrielt nivå betyr temperaturen som var på kloden i perioden før industrialiseringa skaut fart på slutten av 1700- og starten av 1800-talet.

I Italia vart det registrert ein temperatur på 48,8 grader – den høgaste i Europa nokon gong.