New Zealand vedtok ny klimalov 

Som første land i verda har New Zealand vedteke ei lov som seier at bankar og forsikringsselskap må senda inn rapportar som viser korleis alle bedriftar påverkar klimaendringane.

Det betyr at alle bedrifter som driv med industri, handel eller andre aktivitetar må rapportera korleis dei påverkar klimaet i drifta.

Regjeringa i New Zealand har i løpet av perioden innført fleire tiltak for å få ned klimautsleppa, ifølgje Reuters.

New Zealand eller Ny-Zealand er ein øystat i den sørvestlege delen av Stillehavet på den sørlege halvkula. Landet er litt større enn Storbritannia og består av to store øyar, kalla Nordøya og Sørøya. I tillegg er det mange mindre øyar.