26,9 millionar til musikk 

Kulturrådet løyver 26,9 millionar kroner til 227 musikkprosjekt over heile landet.

45 av prosjekta som har fått tildeling er retta mot barn og unge, opplyser Kulturrådet.

Til saman er det gitt tilskot til fleire enn 1.350 konsertar over heile landet og i utlandet.