Kviss: Sommar-OL, fjell og kyr – prøv deg på denne

Kviss-tid! Veit du for eksempel kvifor Nord-Korea har trekt seg frå OL? Eller kva som er det høgste fjellet i USA?

No kan du testa deg! Ta kvissen for å finna ut om du kan desse spørsmåla.

Resultat:  

Vurdering: