Professor vil ikkje at kua skal stemplast som ein klimaversting

Meiner at politikarane må vera opne om bonden om kua skal betala prisen for anna utslepp.

Oxford-professor Myles Allen stiller fleire spørsmål om korleis me i dag ser på utslepp frå kyr.

Når kyrne fis og rapar slepper dei ut metangass, ein gass som er kraftigare enn CO2, men som blir broten ned mykje raskare, etter berre kring 12 år.

– Om me vil at bonden og kua skal betala prisen flytrafikk, transport og fossil energi gjer med klimaet no, må politikarane vera opne om dette, seier han i ei pressemelding.