Nordlandsbanen får ikkje lov til å reklamere for «barnevaflar»

Matvarebransjens faglege utval har bestemt at Nordlandsbanen sin reklame for barnevaflar med seigmenn ikkje er lov.

Sekretariatsleder Wenche Jacobsen i MFU fortel til NRK at reklame retta mot barn har eigne, strengare reglar enn anna reklame.

– Når du har produkt som er spesielt retta mot barn, som barnevaflar med seigmenn absolutt må seiast å vera, er det veldig strenge retningslinjer, seier Wenche.

SJ, som har ansvar for drifta av tog på Nordlandsbanen, fortel at dei har endra namnet på produktet. Dei har også fjerna plakatane knytt til «barnevaflar».