Donald Duck på tre samiske språk

Donald Duck blir no publisert for fyrste gong på lulesamisk og sørsamisk.

Heftet er også tilgjengeleg på nordsamisk og norsk.

Dei samiske bladet er å få kjøpt i nettbokhandlarar og i utvalte butikkar i Sápmi frå 11. september.