– Gode vener tek vare på kvarandre

Thea Vika Knutsen (9) og Elene Langhelle Tronstad (9) er gode vener. – Vi er tre jenter som går i klassen, så det er ekstra viktig at vi tek vare på kvarandre, fortel dei.

Vener er viktig. Vi kan leike ilag, og viss nokon treng hjelp kan vi hjelpa kvarandre. Viss nokon er lei seg, kan vi trøyste kvarandre, fortel Thea.

Ja, når ein har vener går ein ikkje åleine. Du har alltid nokon å vera saman med. Vener tek vare på kvarandre viss nokon blir mobba, seier Elene. 

Vener av vener

Thea likar å bli kjent med vener sine vener. 

Det hender at folk eg kjenner har med seg vener dei har frå tidlegare, og då kan eg bli kjent med dei også. For å få nye vener er det viktig å gå bort for å snakke med dei. Når du veit kva dei heiter, er det enklare å bli kjent, fortel ho. 

Viss eg ser nokon eg kan bli kjent med går eg bort for å snakke med dei. Då spør eg om kva dei heiter, og om vi kan møtast ein gong, seier Elene.

Fleire bestevener

Både Elene og Thea har fleire bestevener.

Eg har fleire bestevener, og er ofte saman med dei som er både yngre og eldre enn oss, fortel Thea.

Ja, eg har også det slik, at eg leikar med mange forskjellige, fortel Elene. 

For å halde på gode venskap har dei to jentene følgjande tips:

Hjelp kvarandre, sei gode ting, finn på kjekke ting i lag, og vis at du er der om det skjer noko med venen din, seier Thea.

Det er viktig å leike ilag, gratulere dei med dagen når dei har bursdag, gje dei ein klem om dei treng ein, og snakke med dei på ein god måte, seier Elene.