Nok mat til alle

For at alle i verda skal få nok mat må det gjerast meir effektivt og berekraftig.

I 1970 var det 3,6 milliardar menneske på kloden. No er vi 7,7 milliardar. Ifølgje FN er vi på veg mot 9,7 milliardar i 2050. Etter det det forventar FN at veksten flatar ut. Ifølgje ein ny studie publisert i tidsskriftet Nature Sustainability vil det vera mogleg å produsere nok mat til alle, men det må gjerast meir effektivt og berekraftig, skriv Verdens Beste Nyheter.