Pandemien herjar i Brasil

Ikkje noko anna land i verda har like mange daglege dødsfall av covid-19 som i Brasil.

På det verste har Brasil i juni hatt nesten 1500 dødsfall på eitt døgn.

Dødstala stig raskt og dei er snart i ferd med å ta igjen Storbritannia, som per no er landet med nest flest dødsfall i verda, etter USA.