Tonnevis av mat vert dumpa

14 millionar liter mjølk om dagen blir tømd ut og millionar av egg blir kasta kvar veke.

Grønsaker blir pløgde ned igjen i jorda. Koronapandemien har store konsekvensar for USAs bønder, skriv NRK.

Grunnen til dette er fordi bøndene ikkje får solgt unna alt dei produserer.

Til vanleg skal skular, restaurantar, institusjonar og restaurantar ha tonnevis av matvarer. No når dei er stengde er det ikkje lenger bruk for all maten.