KVISS: Kva hende i veke 47?

Har du fått med deg noko av det som hende denne skuleveka? (18.-22. november)

Resultat:  

Vurdering: