Auke i antal ulykker på elsparkesykkel

For fyrste gong sidan juli aukar talet på skadar på elsparkesykkel.

I oktober blei det registrert 112 skadar. Det er ei auke på 27 skadar frå september, ifølgje ein fersk rapport frå Oslo Universitetssjukehus.

I juli blei det registrert heile 156 skadar.

 

Har du prøvd elsparkesykkel?

Har du prøvd elsparkesykkel?

Ja852
Nei39
Svar totalt: 891