Korleis kan vesle meg hjelpe for at andre skal få nok mat?

Anna Maria Israelsson (25) undersøker kva vi menneske får i oss av mat.

For å ete meir berekraftig mat kan ein ete lokale produkt, og då gjerne grønnsaker som er sesongmat. Slik som poteten er no på denne årstida, seier Anna Maria.

La grønnsaker ta meir plass på tallerken og i kosthaldet enn til dømes raudt kjøt og andre produkt frå dyr.

Kortreist mat er best

Men å ete grønnsaker er ikkje nødvendigvis klimavenleg. Frukt og grønt som har vorte transportert med fly eller tungtransport til Noreg har vore med på å sleppe ut farlege klimagassar.

– Et lokalprodusert mat, og mat i sesong. Altså mat som ikkje har blitt frakta så langt, seier Anna Maria Israelsson som er masterstudent i samfunnsernæring.

Korleis kan du hjelpe?

Det er kanskje vanskeleg å tru at vårt fokus på kva vi har på tallerkenen kan vere med på å hjelpe andre som svelt.

Anna Maria Israelsson fortel at ein må begynne med seg sjølv. Det er riktig å ha fokus på matsvinn og kva mat som er berekraftig.

Vi ser at vi som forbrukarar har hatt stor innverknad på kva vi får av varer i butikken. Vi har bedt om mindre kjøt og fått kjøtfrie alternativ. Vi har bedt om å få kjøpe mat som er utgått på dato, og butikkane har byrja å gi oss halv pris på matvarar som er nær datostemplinga. Vi som er forbrukarar må begynne. Vi kan vere med å påverke politikarane, seier ho.

Visste du at…

Talet på menneske som lever med kronisk svolt er høgt, sjølv om talet har gått ned. 1990-92 var det 23,3 prosent som levde med kronisk svolt. I 2014-2016 var det 12,9 prosent.

821 millionar menneske er råka av svolt, medan nesten to milliardar opplever manglande matsikring i periodar. (Kjelde: FN)