Lekse er ikkje å flekse – Lekse er å forhekse 

Tage Gransletten Holen har skrive eit dikt om ein leksefri skule

Eg synest at vi må ha leksefri fordi vi går på skule ca seks timar og så går vi heim,

og gjer lekser, og vi får mindre tid til å gjere andre ting. 

Som å vere med venner og familien, fotballkamper og treninger.

Lekse er ikkje å flekse

Lekse er å forhekse 

I vertfall

 mattelekse

Når eg sit på mitt rom,

 Føler eg blir dom

også blir eg tom

og da seie det

 bom

Vi må ha meir friminutt

Håper skulen teke slutt

og no ser eg ein gutt

han er blautt

Lekse burde blitt tatt vekk 

fordi det er så frekt

fordi eg føler meg rekt

Nå er eg tom i hjerna

Og eg blir skjerma

og eg blir kverna 

av Erna

Takk for meg 

eg tok ein bakveg 

utan steg