Kastar enormt mykje

Mengda mat som blir kasta i Norge årleg kunne gitt næring til rundt fem millionar menneske kvart år.

Snart er vi sju milliardar menneske i verda, og stadig fleire blir ramma av sult.

Kvart år kastar vi 335.000 tonn mat vi kunne spist i Noreg.